14 lipca 2024
   
Tekst

Historia

Jak pisze "Kronika dziejów OSP w Kadłubie", OSP powstała w tutejszej wsi w roku 1906, co potwierdzają naoczni świadkowie tego wydarzenia, Franciszek Sprancel mający w momencie spisywania "Kroniki..." 94 lata, Tomasz Kuczera 86 lat i Józef Kapica mający 82 lata. Nazwiska świadków są do dzisiejszego dnia często spotykane w Kadłubie, co oprócz oczywistych dowodów "administracyjnych" (dokumenty, akty urodzenia itp.) wskazuje na wiarygodność ich oświadczeń, złożonych 28 lutego 1967 roku wobec przedstawicieli ówczesnej władzy. "Straż ogniowa" w Kadłubie powstała, kiedy wieś wchodziła w skład cesarstwa niemieckiego, organizacja ta nosiła wówczas nazwę Spritzenverband, jej założycielami byli: Michał Ploch ówczesny sołtys, Teodor Adamiec - przewodniczący i Jan Kałuża - mistrz ogniowy. Sprawy organizacyjne podlegały T. Adamcowi, sprzętowe(techniczne) J. Kałuży, zaś organizowanie społeczności wiejskiej do walki z pożarami leżało w gestii sołtysa Plocha. Interesującym dla współczesnych wydaje się wyposażenie jednostki: był to beczkowóz wspomagany urządzeniem do "rozprysku" wody na odległość 6-8 metrów. Jak wspomina kronika wóz był ciągnięty w zależności od sytuacji przez ludzi lub zaprzęg konny. 1908 rok to data zakupu konnej, ręcznej pompy gaśniczej wraz z wężami. Co się stało z wozem? W 1910 roku ówczesny sołtys Walenty Punk wybudował pierwszą remizę strażacką, w której przechowywano sprzęt do roku 1962.
1924 rok to moment, w którym kadłubska straż przekształciła się w Ochotniczą Straż Pożarną, jednak w archiwalnej dokumentacji nie zachowały się dokumenty, które pozwoliłyby ustalić dokładną datę jej założenia. Dokonano tego na podstawie zeznań świadków ówczesnych wydarzeń.
Odrodzona latem 1924 roku OSP liczyła 12 członków, na jej czele stanął Franciszek Piontek jako ogniomistrz, zastępcą został Ludwik Szopa, zaś osobą mającą duży wpływ na jej powstanie był ówczesny główny nauczyciel Herman Teich. W roku 1930 straż liczyła już 24, w 1934 - 30, a w 1944 już 36 członków. W 1930 roku straż wzbogaciła się o sikawkę motorową, kupioną przez gminę. Służyła ona w akcjach na terenie wsi i okolicznych miejscowości, zabrana w 1945 roku nigdy już do Kadłuba nie wróciła.
W roku 1934 utworzono przy straży orkiestrę dętą, której założycielem i kapelmistrzem był Ludwik Szopa. Orkiestra istnieje po dzień dzisiejszy. W latach II wojny światowej, kiedy większość mężczyzn walczyła na frontach szeregi straży zasilały kobiety, podtrzymując w skuteczny sposób tradycje i działalność tej organizacji.
Aktywizacja działalności straży nastąpiła po zakończeniu wojny. W tym czasie została skompletowana motopompa typu M-800 Fischer, przyczepka dwukołowa, samochód osobowy czterodrzwiowy i sikawka ręczna, która została odnaleziona aż w Nogowczycach. 1953 rok - na czele straży staje Alfons Koj, jednostka zaczyna osiągać pierwsze sukcesy na zawodach strażackich szczebla rejonowego, powiatowego i wojewódzkiego wygrywając cenne nagrody mi. motopompa wygrana w 1957 roku. W tym okresie przystąpiono w czynie społecznym do budowy strażnicy. Dzięki pomocy władz budowę ukończono w 1960 roku.
W roku 1964 następuje "zmiana warty", zostaje wybrany nowy zarząd, który doprowadza do dynamicznego rozwoju i pasma sukcesów jednostki. Do najważniejszych należą:
- 1964 - utworzenie drużyn: młodzieżowej i żeńskiej,
- 1965 - otrzymanie samochodu GBM,
- 1967 - obchody 60 - lecia OSP w Kadłubie, wręczenie sztandaru dla jednostki,
- 1974 - wybudowanie z inicjatywy strażaków domu kultury,
- 1977 - obchody 70-lecia istnienia OSP w Kadłubie, odznaczenie jednostki najwyższym odznaczeniem pożarniczym "Złotym Znakiem Związku OSP",
- 1979 - powstanie harcerskiej drużyny pożarniczej,
- 1979 - zakwalifikowanie się do zawodów pożarniczych na szczeblu centralnym,
- 1980 - Mistrzostwo Polski na V Krajowych Zawodach Pożarniczych w Poznaniu,
- 1981 - srebrny medal na Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych wg CTiF w RFN,
- 1981-82 - rozbudowa strażnicy - trzeci boks, świetlica dla orkiestry dętej i szatni dla LZS-u,
- 1983 - otrzymanie nowego samochodu GBM 2,5/800 za zajęcie pierwszego miejsca w województwie we współzawodnictwie OSP,
- 1985 - otrzymanie radiostacji do samochodu bojowego za wzorowy stan techniczny sprzętu ,
- 1985-86 - wizyty przedstawicieli jednostek z Hulst (Holandia) i z Lublina,
- 1986 - obchody 80 - lecia OSP w Kadłubie,
- 1989 - srebrny medal na Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych wg CTiF w Warszawie,
- 1993 - złoty medal na Międzynarodowych Zawodach Pożarniczych CTiF w Berlinie,
- 1996 - obchody 90 - lecia OSP w Kadłubie,
- 1998 - otrzymanie samochodu Renault 210.
- 2009 - otrzymanie samochodu bojowego Mercedes

Ogromne sukcesy w krajowych i międzynarodowych zawodach pożarniczych są potwierdzeniem tezy, iż strażacy z Kadłuba zawsze traktowali i traktują swoje obowiązki poważnie, dążąc do perfekcyjnego opanowania zawodowych umiejętności. Ma to szczególne znaczenie w chwilach najważniejszej "próby".

zebrał Horst Hadrian

Statystyka

Odsłon : 334246

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Telefony alarmowe

lub

Polecane strony

Konto bankowe

Bank Spółdzielczy Leśnica O/Strzelce Op.
Kod SWIFT: POLU PL PR
Nr konta: 64 8907 1089 2002 0091 0341 0001

1% podatku

Aby przekazać 1 % podatku na OSP Kadłub należy na deklaracji PIT w polu "Nazwa OPP" wpisać: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, w polu "Numer KRS" wpisać: 0000116212, w polu "Wnioskowana kwota" kwotę. Następnie poniżej w Informacjach uzupełniających w polu pierwszym wpisujemy: OSP KADŁUB 47-175 UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 28 KRS 0000044197 oraz zaznaczamy pole "Wyrażam zgodę".

2011 - OSP KADŁUB | Wszelkie Prawa Zastrzeżone

designed by ::K&C